Talksessies

Graag ontvangen we je feedback zodat we onze talksessies verder kunnen blijven verbeteren. Vul a.u.b. dit korte vragenlijst in en laat ons weten wat je van de talksessie vond (je antwoorden zijn anoniem).

Het invullen van onderstaande vragenlijst neemt ongeveer 4 minuten in beslag.

Wij hopen op jouw medewerking.

Alvast hartelijk dank voor jouw feedback!

Namens team Who Am I?!

Wat is een talksessie?

In samenwerking met de gemeente en verschillende hulpverleningsinstanties in Rotterdam
organiseert Who Am I?! verschillende bijeenkomsten waar pijn, schaamte en verborgen onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. U kunt dan denken aan onderwerpen als, discriminatie, huiselijk geweld, kindermishandeling, schulden en depressiviteit.

Met de talksessies zorgt Who Am I?! ervoor dat buurtbewoners professionals met elkaar in gesprek gaan over taboe-onderwerpen. Tijdens de talksessie ervaren de deelnemers herkenning en erkenning. Ze praten over onderwerpen die zij hetzelfde ervaren, maar zullen ook spreken over de verschillen die zij meemaken. Na de talksessie zijn de deelnemers verrijkt met een bewustwording op hun eigen referentiekader. 


Uit de talksessie van 02-05-2019 kwam sterk naar voren dat we vooral bang zijn om voor gek gezien te worden. “Wat zullen ze wel niet van me denken? Wat zullen ze achter me rug om zeggen? Word ik wel serieus genomen? Ze kunnen me toch niet helpen! Begrijpen doen ze toch niet! Straks komen mijn kinderen in gevaar. Of zal ik wel door mijn klachten ontslagen worden”.
Maar toch was iedereen aan tafel open en kwetsbaar en raakten we in gesprek. Conclusie van één van deelnemers aan het einde van de talksessie over psychische klachten was; “We moeten het niet voor een ander invullen. Onze zorgen moeten we delen, er is altijd iemand waar je mee kan praten. Maar hou het vooral niet voor jezelf. ZOEK HULP!”

Zie hier een impressie filmpje van de afgelopen talksessie.

Geplande Activiteiten

Blijf op de hoogte!

Op 01-03-2019 heeft Who Am I?! haar verjaardag mogen vieren samen met verschillende buurtbewoners en professionals tijdens de talksessie “de positie van de man en vrouw”.

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en deelname aan de verschillende activiteiten van Who Am I?!

Op 15-03-2019 zaten wij van Who Am I?! aan tafel met het college van burgemeester en wethouders en hebben wij kunnen vertellen over datgene dat wij doen! 

Super leuke en enthousiaste geluiden gehoord, we hebben kunnen netwerken en hebben nieuwe ideeën opgedaan. 

Who Am I?! is een nieuwe traditie aan het creëren. Niet alleen de mooie en goede dingen maar ook zeker de minder goede dingen bespreekbaar maken!

Doe je mee?


Op 23-02-2019 heeft Who Am I?! een training mogen verzorgen aan het team van Stichting Ayudo Woonbegeleiding.

Aan de hand van verschillende activerende werkvormen hebben de trainers met de teamleden gewerkt aan het ontdekken van de individuele en gezamenlijke rollen binnen het team.

“Dit had een hele dag mogen duren, wat een inspirerende manier van dingen bespreekbaar maken”, aldus één van de medewerkers van Ayudo woonbegeleiding.


Things 2 read and think about!

Opvoeden met sociale media

Is er sprake van een kloof in kennis, vaardigheden en beleving tussen opvoeders en jeugd als het gaat om sociale media? 


Tijdens de afgelopen talksessie kwam er ter sprake dat opvoeders regelmatig de plank misslaan. 

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/