Aanbod


Who Am I?! ontwikkelt en verzorgt coaching, training en workshops om taboe en kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. 
Wil je weten wat Who Am I?! voor jou of voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan snel contact op!


Kennismaken met het aanbod van Who Am I?!

Ben je geïnteresseerd in het aanbod van Who Am I?!
Neem dan contact met ons op via info@whoami.nu of bel naar 06 42 12 64 12. 

Coaching

Who Am I?! daagt jong en oud uit om op zoek te gaan naar hun eigen Ik. De eerste stap die we met deelnemers maken is onderzoeken wie de persoon is die voor ons zit. Dit (onderzoeken) doen we samen met de deelnemer. Wij plaatsen ons daar waar de deelnemers zich bevinden. Hierdoor zijn we laagdrempelig en sluiten we aan op de belevingswereld van de deelnemers. Daarbij hechten we veel waarde aan het leren kennen van de deelnemers. 1-op-1 support. Iedereen kan een plan maken - wij willen dat je het ook uitvoert. De deelnemers staan centraal  en zullen bij ons gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops worden vanuit Who Am I?! op maat ontworpen. Het samenstellen van een workshop gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever op basis van de doelstelling, soort doelgroep, type organisatie, situatie of boodschap. We gaan op zoek naar wat er nodig is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden met interessante trainingen en workshops. Voor wie zijn deze workshops dan? Voor bedrijven, instellingen, scholen, medewerkers en teams.

Scholenprogramma

Ontwerpen van didactische werkvormen & studiemateriaal

Het is belangrijk dat leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces. Daarvoor moet een rijke leeromgeving gecreeërd worden. Who Am I?! ondersteund scholen bij het ontwerpen van deze leeromgeving. Als school heb je verschillende keuze mogelijkheden. Je kiest een didactisch concept dat past bij de doelgroep en het doel. Wij zorgen er dan voor dat we binnen het didactisch concept, verschillende leersituaties met verschillende concrete didactische werkvormen ontwerpen. Waar letten wij vooral op? Afwisseling, interactie, herkenbaarheid en relevantie voor de leerlingen. 

Gastlessen

Who Am I?! houdt gastlessen op maat; dit houdt in dat we kijken naar wat er in de samenleving speelt. Daarnaast bespreken wij welke wensen de school heeft en verzorgen vervolgens een gastles gericht op de doelgroep. Hierbij zullen wij als het om de lesinhoud gaat fungeren als expert. Daarnaast zijn we voor de leerlingen een rolmodel, en tenslotte ook een coach, die de leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Onze expertise heeft betrekking op sociaal- en maatschappelijke vraagstukken. Met onze gastlessen ondersteunen wij scholen door in te spelen op verschillende thema's. Wij maken bespreekbaar wat "niet bespreekbaar" is door leerlingen uit te dagen om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. 

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/